• MULTIMOVERZ

    Etibarlı, İnnovativ və rəqabətçil olmaq şirkətimizin əsas məqsədidir.

  • Make the Right Move

    MultiMoverz şirkətinin təqdim etdiyi lojistik həllər ilk növbədə müştərinin biznesinə dəyər verir. Biz nəqliyyat xidmətlərimizin keyfiyyətinə və etibarlılığına önəm veririk.

HAQQIMIZDA

BİZ MULTİMOVERZ NƏQLİYYAT ŞİRKƏTİ, SİZİN NƏQLİYYAT XİDMƏTLƏTLƏRİNİN TƏHÇİZATÇISIYIQ
 
SİZİ MARAQLANDIRAN BÜTÜN NƏQLİYYAT VƏ LOGİSTİKA SUALLARINIZA CAVABIMIZ VAR
BİZ SİZİ TƏHCİZAT ZİNCİRİNİZİN OPTİMALLAŞDIRILMASINI HƏYATA KEÇİRİRİK
İQTISADI CƏHƏTDƏN EFFEKTIV HƏLL YOLLARINI TƏKLİF EDİRİK
BİZ SİZİN LOGİSTİKA VƏ NƏQLİYYAT MƏSƏLƏLƏRİNİZDƏN ÇIXIŞ YOLUNU BİLİRİK

 

map 

XİDMƏTLƏR

HAVA NƏQLİYYATI İLƏ DAŞIMALAR

- YÜKSƏK SƏVİYYƏLİ DAŞIYICILARIN XİDMƏTLƏRİNDƏN İSTİFADƏ
- STANDART YÜKLƏRİN, HƏMÇİNİN XÜSUSİ XİDMƏT TƏLƏB EDƏN  VƏ TEMPERATUR REJİMLİ YÜKLƏRİN, QAPIDAN - QAPIYA SİSTEMİ ÜZRƏ  ÇATDIRILMASI
- ÇEVİK DAŞIMA CƏDVƏLİ
- QISA İSTİFADƏ MÜDDƏTİNƏ MALİK, İRİ ÖLÇÜLÜ, TİBBİ VƏ TƏHLÜKƏLİ YÜKLƏRİN DAŞIMASI

GƏMİ DAŞIMALARI

- İNTERMODAL XİDMƏTLƏR
- FCL (TAM) VƏ LCL (YARIM) KONTEYNER YÜKLƏMƏ XİDMƏTLƏRİ
- ALICILARA AİD YÜKLƏRİN KONSOLİDASİYASI
- FCL VƏ LCL DAŞIMALARI ÜZRƏ QAPIDAN - QAPIYA SİSTEMİ ÜZRƏ ÇATDIRILMA XİDMƏTİ
- XÜSUSİ TEMPERATUR REJİMİ TƏLƏB EDƏN YÜKLƏRİN DAŞIMASI

YOL NƏQLİYYATI İLƏ DAŞIMALAR

- AVROPA VƏ MDB ÖLKƏLƏRİ ƏRAZİSİNDƏN MÜNTƏZƏM DAŞIMA İMKANLARI
- XÜSUSİ TEMPERATUR REJİMLİ NƏQLİYYAT
- YOL NƏQLİYYATI İLƏ TƏHLÜKƏLİ YÜKLƏRİN DAŞIMASI (ADR)
- İRİ ÖLÇÜLÜ YÜKLƏMƏLƏR

ANBAR XİDMƏTLƏRİ

- YÜKLƏRİN KONSOLİDASİYASI
- XÜSUSİ İCAZƏ TƏLƏB EDƏN, TEMPERATUR REJİMLİ VƏ TƏHLÜKƏLİ YÜKLƏRİN SAXLANMASI ÜÇÜN ANBAR İNFRASTRUKTURU
- QISA VƏ UZUN MÜDDƏTLİ ANBAR SAXLANC XİDMƏTLƏRİ
- GÖMRÜK XİDMƏTLƏRİ

LAYİHƏ YÜKLƏRİN DAŞIMASI

- AĞIR ÇƏKİLİ YÜKLƏR ÜÇÜN TAKELAJ XİDMƏTLƏRİ
- MÜXTƏLİF ÖLÇÜLÜ SƏNAYE YÜKLƏRİN DAŞIMASI
- BREAK BULK VƏ TƏHLÜKƏLİ YÜKLƏRİN DAŞIMASI

XƏBƏRLƏR

Logistika sahəsində sizin təchizat tələblərinizi ödəyən müstəsna xidmətlər təklif edirik.

ƏLAQƏ

Telefon

(+994) 50 200 14 82

Ünvan

Time Business Center, 4th floor. Kovkeb Safaraliyeva 16, 4th Tramvay Alley, Baku, Azerbaijan. AZ1010